مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرویس 500 مگابایتی - فضای میزبانی : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ایمیل آدرس : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
پشتیبانی : 24 ساعته در 7 روز هفته
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگیسرویس 1000 مگابایتی - فضای میزبانی : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ایمیل آدرس : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
پشتیبانی : 24 ساعته در 7 روز هفته
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگیسرویس 2000 مگابایتی - فضای میزبانی : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ایمیل آدرس : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
پشتیبانی : 24 ساعته در 7 روز هفته
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگیسرویس 3000 مگابایتی - فضای میزبانی : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ایمیل آدرس : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
پشتیبانی : 24 ساعته در 7 روز هفته
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگی
سرویس میزبانی پر بازدید ابری


سرویس 5000 مگابایتی - فضای میزبانی : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ایمیل آدرس : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
پشتیبانی : 24 ساعته در 7 روز هفته
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگیسرویس نامحدود - فضای میزبانی : نامحدود
پهنای باند : نامحدود
ایمیل آدرس : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ساب دامین : نامحدود
اددون دامین : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
7 روز گارانتی استرداد هزینه در صورت نارضایتی
پشتیبانی : 24 ساعته در 7 روز هفته
بکاپ گیری منظم روزانه و هفتگی
سرویس میزبانی پر بازدید ابری


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.224.100.134) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution